Stimați colegi ai CMS Timiș,

În data de 10.09.2021 a avut loc ședința Consiliului Colegiului Teritorial Timiș și a Adunării Generale Teritoriale Timiș.

Mulțumim numeroșilor și responsabili colegi care au participat la desfășurarea acestor lucrări.

Ședințele s-au desfășurat sub forma unei mese rotunde unde fiecare a avut posibilitatea sa expună și sa facă propuneri referitoare la activitatea CMS Timiș.

Ordinea de zi a Adunării generale teritoriale a fost:

I.Probleme organizatorice

1.Competentele si limitele activitatii medicului stomatolog( problemele legate de ancheta oe care o face Societatea Română de Chirurgie Estetică în întreaga țară: competențe, limite,propuneri)

2 .Modul de organizare al cabinetului,taxe si activitati de control-OUG 18/2021 pentru modificarea și completarea L 95/2006 – introducerea în art.4 a alineatului h) privind auditul clinic ca și metoda de îmbunătățire a calității asistenței medicale ( aprobate prin ordin de MS și președintele ANMCS)

3.Situatia EMC in vederea acordării avizului de libera practică ( stabilirea datelor privind organizarea Congresului Zilele Bănățene)

4.Probleme legate de medicina școlară (ordinul comun 438/30/08.2021)

5.Problemele cu Casa Națională de Asigurări privind stomatologia

6.Hotararea Consiliului Teritorial CMS Timis referitoare la situatia organizatorica existenta la CMS Timis( situatia proceselor demarate in vederea anularii deciziilor de invalidare a alegerii membrilor Bex Teritorial,d-na dr. Barbu Delia – presedinte, d-na dr.Podariu Angela – vicepresedinte, d-na dr.Cuțui Mihaela – vicepresedinte, dl.dr.Ogodescu Alexandru – secretar general. dl.dr.Șutean Dan- trezorier)

7. Situatia organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș

II.Diverse.

În discutiile Adunării Generale Teritoriale s-a subliniat faptul ca profesia trece printr-o perioadă grea,este marginalizată și decrebilizată iar toate deciziile ce implică profesia se iau fără consultarea corpului profesional medical încălcându-se buna guvernare.

Rezultatele propunerilor făcute în cadrul Adunării Generale Teritoriale Timiș se vor concretiza astfel: -Moțiune privind intrarea în legalitate privind competența medicilor stomatologi cu privire la injectările cu acid hialuronic și botox,curricula universitară arătând că medicina dentară permite aceste manopere asa cum este și în restul Europei.

-S-a discutat OUG 18/2021 a MS pentru modificarea și completarea L 95/2006 – introducerea în art.4 a alineatului h) privind auditul clinic ca și metoda de îmbunătățire a calității asistenței medicale ( aprobate prin ordin de MS și președintele ANMCS) si temându-se ca sa nu fie un subterfugiu inițiat în scopul apariției a unor noi taxe și supracontroale în scopul acaparării cabinetelor private mici în favoarea clinicilor.

– S-a stabilit data privind organizarea Congresului Zilele Bănățene și se așteaptă propuneri din partea medicilor privind tematica care ii interesează pe adresa electronică a CMS Timiș:
timiscmdr@gmail.com

Există confirmarea a 7 lectori străini care vor veni. Medicii care doresc să prezinte cazuri deosebite în cadrul sesiunilor libere sunt rugați sa se inscrie.

– Raport către CNASS în vederea anulării sistemului Bismark

– Raport către Primăria Timișoara și Inspectoratul Școlar în vederea refacerii sistemului de asistență stomatologică pentru preșcolari, elevi,studenți.

– S-a dat citire hotărârii Consiliului Teritorial CMS Timiș referitor la situatia organizatorică existentă la CMS Timiș precum și situația creată de grupul de medici universitari conduși de dr.Sinescu Cosmin care în urma „alegerilor” ilegale își arogă calități de conducere creând confuzie și destabilizare în rândul medicilor stomatologi din CMS Timiș.S-a arătat faptul ca dl.Sinescu Cosmin a fost invitat de 6 ori la discuții cu conducerea aleasă legal în nov.2019.Nu s-a prezentat niciodată.

In cadrul lucrărilor din cadrul Adunării Generale Teritoriale a CMS Timiș, membrii au votat în unanimitate ca nu recunosc alegerile ilegale desfășurate în martie 2021 și nici membri „validați ” ilegal de către CMSR în martie 2021 în așa-zisele organe de conducere ale Colegiului Timiș ,au votat în unanimitate sprijinul pentru conducerea CMS Timiș aleasă democratic în nov -dec.2019 pentru mandatul până în 2023 și remandatează în continuare membri aleși: d-na Barbu Delia – presedinte, d-na Cutui Mihaela-vicepreședinte- d-na Podariu Angela vicepreședinte, dl.Sutean Dan-trezorier) sa continue conducerea activității Colegiului Medicilor Stomatologi Timis pana la expirarea mandatului, in 2023. Remandatează ca organele de conducere în compunerea de mai sus să continue să desfășoare activitatea de conducere executivă și legislativă până la expirarea mandatului in 2023,prevăzută de L.95/2006, deciziile CMSR si orice alte dispozitii legale aplicabile acestora. Aceste decizii și acest vot al Adunării Teritoriale Generale vor fi trimise către Consiliul Național al CMSR în vederea aplicării legii și a deciziilor judecătorești.

S-au expus toate argumentele legale ale acțiunilor ilegale săvârșite. Persoanele fizice decidente din cadrul unei persoane juridice răspund pentru faptele lor.

Conform art.219 alineatul 2 din NCC (2)” Faptele ilicite atrag și răspunderea personală și solidară a celor care le-au săvârșit,atât față de persoana juridică cât și față de terți „.

Doar un Colegiu unit se poate apăra împotriva abuzurilor și încălcărilor legii ,numai împreună putem reuși.

Cu deosebită considerație,
Biroul Executiv Teritorial Timiș