OPIS

ACTE NECESARE PENTRU AVIZAREA CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DE MEDICINĂ DENTARĂ

 

Pentru obţinerea certificatului de avizare sunt necesare următoarele documente:

 1. Cerere
 2. Copie buletin de identitate / carte de identitate;
 3. Copie autorizaţie de liberă practică a medicului titular, pe titulatura de medic dentist (copie față-verso al Certificatului de membru vizat la zi);
 4. Copie dovada deţinerii spaţiului (contract de vânzare-cumpărare + contract de comodat + CF ; contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară + CF, act de donaţie, etc.);
 5. Pentru cabinetele medicale dentare din întreprinderi sau instituţii – acordul scris al conducerii acestora în vederea înfiinţării cabinetului de medicină dentară;
 6. Copie Acordul Asociaţiei de locatari şi al vecinilor direcţi (de sus, jos, stânga, dreapta apartamentului), dacă spaţiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente;
 7. Plan de situaţie al amplasării cabinetului;
 8. Planul spaţiului destinat pentru funcţionarea cabinetului;
 9. Memoriu tehnic;
 10. Declaraţie pe propria răspundere a medicului titular privind existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetului de medicină dentară la data depunerii dosarului.
 11. Plata taxei de avizare se achită la sediul CMD Timiş la data eliberării avizului;