OPIS

Actele necesare pentru luarea în evidența CMD TIMIȘ:

  1. Copie Certificat de membru definitiv/provizoriu (față-verso)
  2. Copie carte de identitate
  3. Copie după Contractul de angajare.
  4. Copie Adeverință absolvire / Diploma de licență.
  5. Copie diploma medic specialist/atestate complementare (dacă este cazul)

Anexate acestor acte se completează cele două cereri:

  • Anexa Nr.1 – Se completează de medicul care dorește să fie luat în evidența CMD Timiș
  • Anexa Nr.2 – Se completează de către medicul angajator.


Taxa de luare în evidența CMD Timiș este 480 lei/anual și se achită la sediul Colegiului în momentul în care se aduc documentele solicitate.