OPIS

ACTE NECESARE PENTRU AVIZAREA CABINETULUI DE MEDICINĂ DENTARĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ (S.R.L.) Schimbare Administrator 

Pentru obţinerea certificatului de avizare sunt necesare următoarele documente:

 1. Cererea reprezentantului legal al unităţii ;
 2. Copie Certificat de înregistrare de la Registrul Comerţului ;
 3. Copie Act Constitutiv al Societăţii;
 4. Certificat Constatator de la Registul Comerțului de revocare administrator si numirea noului administrator;
 5. În cazul în care societatea are menţionat în statut şi alte activităţi decât cea medicală se va aduce şi copie după actul adiţional care atestă că societatea are numai activitate medicală;
 6. Copie dovada deţinerii legale a spaţiului (contract de vânzare – cumpărare; contract de comodat si CF; contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară; act de donaţie, etc.) ;
 7. Plan de situaţie al amplasării cabinetului;
 8. Planul spaţiului destinat pentru funcţionarea cabinetului;
 9. Memoriu tehnic;
 10. Copie acordul asociaţiei de locatari şi al vecinilor direcţi (de sus, jos, stânga, dreapta apartamentului), dacă spaţiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente ;
 11. Copie Certificat Avizare cabinet emis de CMD Timiș;
 12. Copie după dovada ca administratorul societăţii este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de Administratie sunt medici (diploma de licenţă), acest lucru trebuie prevăzut în statut sau în actul adițional) ;
 13. Copie după autorizațiile de liberă practică ale medicilor care lucrează în societatea medicală pe titulatura de medic dentist(copie față-verso al Certificatului de membru vizat la zi);
 14. Copie după Regulamentul de ordine internă și copie după Regulamentul de organizare şi funcţionare a cabinetului prin care să se ateste independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical (conform Codului Muncii) și de ordine internă ;
 15. Copie după Fişele posturilor medicilor dentişti prin care să se respecte competenţa profesională a specialităţii (conform Codului Muncii);
 16. Programul de lucru al cabinetului, semnat şi ştampilat de conducerea unităţii ;
 17. Copie Certificat înregistrare emis de DSP.