OPIS

Acte necesare pentru schimbarea numelui cabinetului medical individual de medicină dentară:

 1. Cerere;
 2. Copie Act de identitate;
 3. Copie autorizaţie de liberă practică a medicului titular pe titulatura de medic dentist(copie față-verso al Certificatului de membru vizat la zi);
 4. Copie dovada deţinerii spaţiului (contract de vânzare-cumpărare; contract de comodat + CF; contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară + CF; act de donaţie, etc.);
 5. Pentru cabinetele medicale dentare din întreprinderi sau instituţii – Acordul scris al conducerii acestora în vederea înfiinţării cabinetului de medicină dentară;
 6. Copie Acordul asociaţiei de locatari şi al vecinilor direcţi (de sus, jos, stânga, dreapta apartamentului), dacă spaţiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente;
 7. Plan de situaţie al amplasării cabinetului;
 8. Planul spaţiului destinat pentru funcţionarea cabinetului;
 9. Memoriu tehnic;
 10. Declaraţie pe propria răspundere a medicului titular privind existenţa dotarii minime necesare funcţionării cabinetului de medicină dentară la data depunerii dosarului;
 11. Certificatul de Avizare și funcționare al cabinetului emis de CMD Timiș (original);
 12. Copie după Certificatul de înregistrare al cabinetului emis de Direcția de Sănătate Publică;
 13. Copie după Certificatul de înregistrare fiscală.