OPIS

Acte necesare pentru schimbarea formei de organizare din CMI in SRL:

Pentru obţinerea certificatului de avizare sunt necesare următoarele documente:

 1. Cererea reprezentantului legal al unităţii ;
 2. Copie Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului ;
 3. Copie Act Constitutiv al societăţii;
 4. În cazul în care societatea are menţionat în statut şi alte activităţi decât cea medicală se va aduce şi copie după actul adiţional care atestă că societatea are numai activitate medicală;
 5. Copie dovada deţinerii legale a spaţiului (contract de vânzare-cumpărare; contract de comodat si CF ; contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară; act de donaţie, etc.) ;
 6. Plan de situaţie al amplasării cabinetului;
 7. Planul spaţiului destinat pentru funcţionarea cabinetului;
 8. Memoriu tehnic;
 9. Copie acordul asociaţiei de locatari şi al vecinilor direcţi (de sus, jos, stanga, dreapta apartamentului), dacă spaţiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente ;
 10. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetului de medicină dentară la data depunerii dosarului ;
 11. Copie după dovada ca administratorul societăţii este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de Administrație sunt medici (diploma de licenţă), acest lucru trebuie prevăzut în statut sau în actul adițional) ;
 12. Copie după autorizațiile de liberă practică ale medicilor care lucrează în societatea medicală pe titulatura de medic dentist(copie față-verso al Certificatului de membru vizat la zi);
 13. Copie după Regulamentul de ordine internă și Regulamentul de organizare şi funcţionare a cabinetului prin care să se ateste independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical ;
 14. Copie după Fişele posturilor medicilor dentişti prin care să se respecte competenţa profesională a specialităţii (conform Codului Muncii);
 15. Programul de lucru al cabinetului, semnat şi ştampilat de conducerea unităţii ;
 16. Copie Certificat fiscal;
 17. Certificat avizare cabinet emis de CMD Timiș (original)
 18. Copie Certificat înregistrare emis de DSP.