OPIS

ACTE NECESARE PENTRU AVIZAREA CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DE MEDICINĂ DENTARĂ

Schimbarea sediului

 

Pentru obţinerea certificatului de avizare sunt necesare urmatoarele documente:

 1. Cerere
 2. Copie Act de identitate / carte de identitate;
 3. Copie autorizaţie de liberă practică a medicului titular pe titulatura de medic dentist(copie față-verso al Certificatului de membru vizat la zi);
 4. Copie dovada deţinerii spaţiului (contract de vânzare-cumparare; contract de comodat + CF ;contract de închiriere inregistrat la Administraţia Financiară; act de donaţie, etc.);
 5. Pentru cabinetele medicale dentare din întreprinderi sau instituţii – Acordul scris al conducerii acestora în vederea înfiinţării cabinetului de medicină dentară;
 6. Copie Acordul asociaţiei de locatari şi al vecinilor direcţi (de sus, jos, stânga, dreapta-apartamentului),dacă spaţiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente;
 7. Plan de situaţie al amplasării cabinetului;
 8. Planul spaţiului destinat pentru funcţionarea cabinetului;
 9. Memoriu tehnic;
 10. Declaraţie pe propria răspundere a medicului titular privind existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetului de medicină dentară la data depunerii dosarului;
 11. Certificatul de avizare si funcționare al cabinetului emis de CMD Timiș (original)
 12. Copie după Certificatul de înregistrare al cabinetului emis de Direcția de Sănătate Publică ;
 13. Copie Certificat fiscal-CIF (opțional).