Către,
Membri Adunării generale Naționale
Consiliului National

Stimați colegi,

Prin prezenta, Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș își exprimă regretul de a nu
putea participa la această Adunare generală Națională și vă rugăm să fiți foarte atenți ca tot
ce votați, să votați în cunoștință de cauză pentru a nu se mai produce din nou alte încălcări ale
legii; iar cei care vor să tragă foloasele să nu se poată folosi de legitimitatea votului
dumneavoastră.

Prin pedepse inventate și date în timpul desfășurării alegerilor din noiembrie 2019,
Comisia Electorală Centrală a refuzat validarea alegerilor din Colegiul Medicilor Stomatologi
Timiș,alegeri democratice și necontestate, în baza unor sancțiuni inventate și nedefinitivate.
Definitivarea s-a făcut și se face în momentul de față dându-ne câștig de cauză, nouă. Astfel,
aceste pedepse sunt șterse din activitatea celor care le-au primit.

Faptul că există un deficit financiar foarte mare la nivelul conducerii naționale nu se
datorează județului Timiș, ci celor 39 de procese pe care conducerea națională le are, precum
și sumelor imense încasate ca indemnizație și activitate de către organele de conducere ale
BEX-ului, la care se adaugă onorariul care a fost plătit avocaților și în special D-lui avocat
Pricop Radu. Nu am identificat votul Consiliului Național și nici semnăturile acestor membri
privind aceste plăți externalizate. Membri Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș care s-au
aflat in proces cu CMSR și-au plătit singuri avocatul, însă acum, după ce au câștigat
procesele, se vor cere daune morale și cheltuieli financiare. Aceste cheltuieli vor mări și mai
mult deficitul, dacă dumneavoastră veți aproba să fie plătite din banii Colegiului Național.
Considerăm ca cine a dat pedeapsa să plătească aceste cheltuieli.

În această perioadă trebuiau găsite soluții de trecere prin această pandemie, soluții de
supraviețuire a celor care lucrăm in rețea, 99% dintre noi nu avem salarii plătite de la buget și
nici zeci de funcții cumulate.

După dreptatea pe care ne-a dat-o instanța judecătorească, vă reamintim că
întreaga conducere a CMSR a fost sancționată cu avertisment de către Autoritatea
Națională de Supraveghere a Datelor Personale și are obligația de a comunica Timișului
un plan de remediere.

Cu multă îndrăzneală, tupeu și abuz de funcție, încălcând autonomia juridică,
financiară și funcțională a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, doamna președinte dr.
Ionescu, a convocat la AGN un număr de 7 cadre didactice care sunt membri ai Colegiului
Medicilor Stomatologi Timiș. Acest lucru noi deja îl știam în urma discuției purtate cu
domnul rector de la UMF Timișoara.

Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș își desfășoară, activitatea la parametrii foarte
înalți, dar sub îndrumarea și coordonarea orgnelor administrative locale și naționale. Cu toate
acestea, CMS Timiș a trimis o sumă de aproximativ 100 000 de lei conducerii naționale a
CMSR, din care probabil și-au luat indemnizațiile. Din moment ce Timișul nu a primit nici
un fel de îndrumare, dar a fost exclus din activitatea Colegiului Național, de către doamna
președinte dr. Ionescu, în urma hotărârii luate la acel Consiliu Național în care dînsa a
afirmat „Colegiul Timiș să plece din Colegiul Național” atunci noi, vă anunțăm că vom cere
Ministerului Sănătății, secretarului general al Guvernului și Parlamentului să ne afiliem la
Colegiul Medicilor din România.

Încă o dată vă rugăm să fiți foarte atenți ce votați și să nu mai permiteți alte încălcări
ale Legii 95/2006.

Cu deosebită considerație,
Dr. Cuțui Mihaela
Purtător de cuvânt CMS Timiș, prin vot