OPIS

Acte necesare pentru eliberarea Certificat de Status Profesional Curent:

  1. Copie act de identitate;
  2. Copie certificat de membru vizat la zi;
  3. Copie certificat de Conformitate ;
  4. Copie după certificatul/certificatele de medic specialist/primar emise de Ministerul Sănătății;(daca e cazul)
  5. Copie Certificat de Inregistrare al cabinetului emis de DSP.(daca e cazul) -copie Contract de angajare (dovada locului de munca pe teritoriul Romaniei).

Certificatul de Status Profesional Curent se emite în termen de 30 zile maxim de la data înregistrării cererii dvs., este valabil 3 luni de la data emiterii, iar costul acestuia este de 150lei ( în momentul eliberării).