Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș, str.Iancu Văcărescu nr.23, cab.6, cu personalitate juridică proprie, CF 17094018, prin conducerea legală și necontestată, în urma procesului electoral din noiembrie 2019-decembrie 2019, și în virtutea temeiului legal al Legii 95/2006, art. 521 (2), prin prezenta dă următorul comunicat.

În urma memoriului Biroului Executiv al CMS Timiș, care a fost trimis Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții a Parlamentului României, și care a fost redirecționat pentru analiză și control Ministerului Sănătății, în urma răspunsului Direcției Generale de Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică, înregistrat VVV 3412 din 04.05.2021, și trimis către conducerea CMS Timiș, am constatat următoarele:

– Acest răspuns nu este semnat și nici nu are avizul ministrului sănătății.

– Analiza acestui memoriu a fost dirijat în mod eronat către Direcția Generală de Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică, iar în mod legal răspunsul trebuia să fie elaborat de către Corpul de control al Ministerului Sănătății, și nu de către director general Dr. Magdalena Ciobanu, șef serviciu Dr. Costin Iliuță și întocmit de M. Dumitrescu, care nu au atribuții în acest sens.

– Răspunsul semnat de către cele 2 oficialități din cadrul Ministerului Sănătății este un copy-paste a adreselor trimise în județul Timiș de către conducerea națională a CMSR, sub semnătura Dr. Ionescu Ecaterina, nu se răspunde punctual pe lege și pe cele semnalate de noi, ci dimpotrivă, dânșii fac o analiză de drept în vederea preconstituirii unor apărări în favoarea CMSR. Considerăm că acest răspuns a fost elaborat ca să preconstituie probe în fața instanțelor de judecată și pentru inducerea în eroare a acestora, iar fapta dânșilor intră sub incidența legii penale.

– Considerăm că aceste persoane care au semnat acest material își depășesc atribuțiile și au comis abateri de la obligațiile de muncă.

Pentru toate cele sesizate de noi în petiție avem acte doveditoare, care nu ne-au fost solicitate și această Direcție a Ministerului Sănătății, în căror atribuții intră cu totul alte obiective, nu numai că semnează un document, copy-paste elaborat de către conducerea națională CMSR, care circulă de mult în Timișoara, dar ne și amenință pentru a ne intimida că tot ce facem este de natură penală.

Aceste aspecte au fost transmise sub formă de plângere penală de către CMSR către Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, unde au fost analizate și cercetate, pe bază de documente reale și în urma cărora s-a dat o decizie prin care toate acuzele aduse conducerii CMS Timiș de către Dr. Ionescu Ecaterina au fost clasate.

Constatăm că aceste persoane din cadrul Ministerului Sănătății, care semnează materialul trimis către Biroul executiv CMS Timiș, își arogă calitatea de a hotărî în numele membrilor Adunării Generale Teritoriale a CMS Timiș și se antepronunță, stabilind o altă conducere a CMS Timiș (așa cum reiese din titlul răspunsului dat), cu toate că începând din noiembrie 2019, CMS Timiș are o conducere aleasă democratic, legal, conform Legii 95/2006, prin votul Adunării Generale Teritoriale Timiș și necontestată vreodată pentru mandatul 2019-2023.

Cu deosebită considerație,
Purtător de cuvânt CMS Timiș
Dr. Cuțui Mihaela