În data de 16.02.2021 va fi din nou Şedinţa Consiliului Naţional al CMSR, Şedinţa la care din nou Colegiul Timiş nu este invitat.

Vă rugăm să nu vă mai ocupaţi de organizarea Colegiului Timiş, nu mai boicotaţi şi nu mai căutaţi să obstrucţionaţi activitatea noastră în timpul pandemiei.

Colegiul Timiş fiind izolat şi dat afară din CMSR de D-na Preşedinte Prof. Univ. Dr. Ecaterina Ionescu, şi-a desfăşurat activitatea la cote înalte şi a obţinut respectul organelor administrative locale şi naţionale.

În timp ce noi ne străduim să ajutăm centrele de vaccinare prin dirijarea medicilor stomatologi, voi ne denigraţi.

Nu avem nevoie de alegeri decât la sfârşitul mandatului pentru care am fost aleşi.Nu poate decide nimeni în locul nostru şi în afara legii.Vă atragem atenţia că acest lucru, încalcă Legea.Locul rămas liber în urma decesului Prof.Univ.Dr. Ogodescu Alexandru, conform Legii 95/2006 şi conform art.69 din Regulamentul electoral, a fost votat ca interimat de către CMS Timiş.

Pe ordinea de zi aveţi un singur punct: Organizarea alegerilor în Timiş. Acest punct este fără obiect conform Legii 95/2006 .
GDPR a sancţionat cu ‘avertisment’ CMSR şi a dispus ca prin planul de remediere să fie comunicat către petenţi.Acest lucru nu s-a realizat, dar BEX în numele CMSR a dat în judecată Autoritatea Naţională de supraveghere a prelucrării şi protecţiei datelor cu caracter personal, pe banii Colegiului, fără aprobarea dvs ( Nr. dosar 2994/3/2021 ).

În data de 12.02.2021 a avut loc Şedinţa Consiliului judeţean al CMS Timiş cu următoarea ordine de zi : Dare- de seamă a activităţii CMS Timiş pentru anul 2020; Raportul Comisiei de Disciplină pentru anul 2020; Proiectul de buget, venituri şi cheltuieli pentru anul 2021; Bilanţul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020; Raportul Cenzorului Extern pentru anul 2020; Diverse.

Această ordine de zi s-a dezbătut de membrii Consiliului teritorial şi s-au luat cu vot unanim următoarele decizii:

 • Menţinerea validării alegerilor 2019-2023, alegeri ţinute legal şi democratic.(Decizia de validare Nr. 33/27.02.2020, necontestată )
 • Respingerea acţiunii Comisiei Electrorale Centrale referitoare la alegerile din Timiş;aceasta fiind fără obiect conform Legii 95/2006
 • Încetrarea acţiuniilor de denigrare, hărţuire, boicotare şi dezorientare a membrilor CMS Timiş
 • Se va sesiza Comisia Superioară de Disciplină privind relele tratamente asupra CMS Timiş, făcute de conducerea naţională a CMSR.
 • Folosirea tuturor mijloacelor de apărare din partea CMS Timiş, asupra măsurilor agresive luate de conducerea naţională a CMSR împotriva CMS Tmiş.
 • Participarea activă a tututor membrilor CMS Timiş în vederea rezolvării problemelor esenţiale prevăzute în legile existente referitor la pandemie.
 • Cerem demiterea conducerii naţionale de către Ministerul Sănătăţii pentru daunele administrative şi materiale produse CMS Timiş
 • Protest contra majorării cotizaţiei de membru; Timişul propune cota parte de 10% către CMSR şi menţinerea cotizaţiei la 40 de lei/ lună /medic
 • Ţinând cont de gravele încălcări ale Legii propunem chemarea în judecată, penal a conducerii CMSR, care a provocat timp de peste un an situaţia de izolare a CMS Timiş, în special a D-nei Dr. Ionescu,ca reprezentant a CMSR, care a instigat la separare, spunându-ne să plecăm din Colegiul Naţional, intentându-se proces din partea CMS Timiş
 • Vom folosi toate mijloacele de protest până când Ministerul Sănătăţii îşi va intra în drepturile autorităţii stipulate în cap IV – art 550- 553( la nici o Şedinţă a Consiliului Naţional nu a participat vre-un reprezentant, cu rang de Minsitru Secretar de Stat din partea MS aşa precum prevede Legea 95/2006).La fel în Comisia Superioară de Disciplină a CMSR este ca şi reperezentat a MS o persoană, D-na Angheloiu Gabriela, care este funcţionar public.
 • Se respinge orice acţiune şi manevră a CMSR de a organiza noi alegeri la CMS Timiş şi cerem expertiza financiar-contabilă la CMSR începând cu anul 2011 până în prezent.

Nu uitaţi, problemele Colegiului Naţional sunt altele, multe şi nerezolvate cum ar fi : legea cabinetelor, relaţia cu CNAS, faptul că nu facem parte din nici o organizaţie de medicină dentară internaţională care a dus la izolare şi manifestare haotică, situându-ne pe ultimul loc în clasament la acordarea asistenţei stomatologice curative şi profilactice, problema pandemiei râmâne o problemă importantă nu izolarea şi distrugerea organizatorică a uneia din cele mai bune colegii din ţară, Colegiul Timiş.

 

Deviza Timişului, doar împreună putem reuşi !

Cu deosebită considerație,

Dr.Mihaela Cuțui

Purtător de cuvânt al CMS Timiș, prin vot

Vicepreședinte CMS Timiș

Avertizor de integritate public