dentist-1514686

Comisia de alerta

Presedinte: Prof. Univ. Dr. Meda Lavinia Negrutiu

Potrivit art. 509^2 al Legii nr. 95/ 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Colegiul Medicilor Dentişti din România informează autorităţile competente din toate celelalte state membre cu privire la medicii dentişti cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile ori instanţele judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, activităţile profesionale.

Comisia de alertă de la nivelul Colegiului Medicilor Dentiști Timiș, votată de Consiliul Colegiului Medicilor Dentiști Timiș în data de 8 decembrie 2016, este formată din:

  1. Dr. Meda Negruțiu
  2. Dr. Luminița Nica
  3. Dr. Dan Șutean