Începând cu anul universitar 2021/2022, în cadrul Facultății de Medicină Dentară va funcționa un nou program de studii universitare de licență – „Asistență De Profilaxie Stomatologică”, cu durata de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.

Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă cu 30 de întrebări din Biologie (clasa a XI-a). – Cartea de grile se poate cumpara de la UMFTVB.

Media concursului de admitere se va calcula astfel:
– 50% nota de la testul de verificare a cunoștințelor și
– 50% media obținută la examenul de bacalaureat.

Locuri disponibile: 20 locuri buget + 10 locuri la taxă;

Competențe obținute în urma absolvirii:

1. Realizarea activităților din domeniul educației sanitare pe grupe de vârstă și grupe sociale.
2. Efectuarea sterilizării obiectelor și materialelor sanitare în cabinetul medical dentar.
3. Efectuarea profilaxiei stomatologice (determinarea plăcii bacteriene, fluorizare, sigilare).
4. Implementarea și asigurarea efectuării de igienizări stomatologice complexe (periaj, detartraj, polisaj).
5. Gestionarea acordării primului ajutor în cabinetul de medicină dentară,
6. Efectuarea și implementarea lucrului la patru mâini în cabinetul de Medicină Dentară