Stimaţi colegi,

Acesta este răspunsul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Timiș. Reamintim, Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș nu a organizat nici un fel de alegeri iar ceea ce se dorea este o acțiune care încalcă art.521 (2) – autonomia juridică, financiară și funcțională a unui Colegiu Teritorial,statuat in L95/2006.

Către,
Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş

Spre ştiința : Universității Medicină şi Farmacie Timișoara

Urmare adresei dumneavoastră cu nr. 7272/08.03.2021 prin care suntem informați de o posibilă întrunire pentru desfăşurarea unor alegeri în sala de sport a Universităţii Medicină și Farmacie Timişoara în data de 09.03.2021, având în vedere contextul epidemiologic actual vă informăm:

– Conform art. 1 din Anexa 3 din H.G.R. 35/2021 se stabilesc următoarele măsuri:

la pct. 1 ”pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfăşurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, ştiințifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise”,

– conform ordinului șefului D.SU. nr. 6578/06.03.2021 , prin care se instituie carantina zonală, art. 5, pct. 7 arată că se interzic: ”activitățile culturale, știinţifice,….. în spații deschise sau închise”

– răspunderea juridică în cazul nerespectării măsurilor pentru combaterea pandemiei revine organizatorului/participanților.

Vă mulțumim pentru colaborare.