Stimați colegi,

Astăzi, CMS Timiș a fost anunțat că o altă entitate și-a permis să dea anunț de convocare a Adunării Generale Teritoriale, încălcându-se L95-art.521(2) și deciziile date de Adunarea Generală Teritorială Timiș în urma alegerilor necontestate din 4 nov-9 dec 2019.

Este o încercare de preluare a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș de către persoane aservite conducerii naționale ale CMSR, iar aceasta acțiune intră sub incidența legii penale.

În publicația Renașterea Bănățeană de astăzi, 03.03.2021, a apărut un anunț anonim, prin care se convoacă Adunarea Generală de alegeri la CMS Timiș.

Acest anunț nu este publicat de către conducerea CMS Timiș, care este aleasă și validată prin decizia nr.33, până în anul 2023 și necontestată de nimeni.

La fel, ați primit un mail semnat de “așa-zisa” Comisie Electorală Locală, prin care sunteți convocați la alegerile dorite de Institutul de Medicină “Victor Babeș” Timișoara și cu concursul unor cadre universitare, care prin această acțiune își arată servilismul și devotamentul față de doamna dr. Ionescu Ecaterina, președinta Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în schimbul obținerii unor titluri universitare.

Toți medicii din Timiș cunosc acest adevăr, iar conducerea validată și necontestată a CMS Timiș regretă aceste imixtiuni ale mediului universitar, în vederea acaparării unui colegiu pentru satisfacerea intereselor personale. De aceea vă atașăm și adresa CMS Timiș din vechiul mandat 2015 – 2019, din care reiese faptul că doamna Prof. Univ. Dr. Meda Negruțiu, fostă și actuala decană a Facultății de Medicină Dentară, a comis o faptă reprobabilă în momentul în care îndeplinea funcția de trezorier al CMS Timiș, și drept urmare a fost nevoită să își dea demisia.

Vă exemplificăm prin extrasul Raportului de audit, referitor la Prof. Univ. Dr. Meda Negruțiu, care a fost solicitat de către conducerea națională a CMSR.

Comportamentul descris mai sus a adus prejudicii de imagine CMS Timiș, care au fost specificate în raportul de audit. Aceste specificaţii vi le redăm:

-„ D-na Profesor Dr. Negruţiu Meda are funcţia de trezorier în cadrul BEX CMDT şi a colaborat direct cu contabila colegiului. Din susţinerile Preşedintelui şi al secretarului general – la şedinţele de birou nu a informat niciodată despre acordarea acestor avansuri salariale şi nu a depus nici o solicitare scrisă în acest sens astfel încât ceilalţi membrii din BEX nu au ştiut despre acest demers al trezorierului.

Avansurile au fost restituite în perioada următoare sau compensate cu drepturile băneşti din perioada următoare. În procesele verbale ale şedinţelor de birou nu a fost meţionat acest lucru.
Aceste avansuri nu au fost acordate pe state de plată semnate de către ordonatorul de credite, respectiv preşedintele CMDTM, şi fără semnătura persoanei care a primit banii, aceştia au fost viraţi de către persoana în cauza, banii fiind viraţi din Bancă pe contul de card al persoanei de către contabila Colegiului.

-„ Faţă de constatările şi concluziile prezentate, recomandăm: întocmirea de proceduri pentru acordarea avansurilor pentru salarii; precizând că avansurile salariale se acordă pe bază de stat de plată doar pentru luna în curs (după achitarea parţială de sarcinile din fişa postului); ”

În urma discuţiilor pe această temă D-na Prof.Univ.Dr. Meda Negruţiu a adus următoarea scuză „am fost nevoită să fac acest lucru întrucât îmi cresc singură copilul şi mi-a fost ruşine să vă spun.” D-na Prof.Univ.Dr. Meda Negruţiu şi-a înaintat cererea de demisie din BEX CMSTM respectiv din funcţia de trezorier.
Urmează și alte dezvăluiri.

Vă rugăm nu vă lăsați manipulați la încercările de dezbinare a Colegiului Timiș în vederea acaparării acestui Colegiu de către cei aserviți Bucureștiului pentru interesele lor personale

Cu deosebită considerație,
Dr.Mihaela Cuțui
Purtător de cuvânt al CMS Timiș