Respectabile D-le dr.Alexandru Brezoescu,

Onorabili membrii ai Biroului Executiv Naţional

 Stimaţi membrii ai Consiliului Naţional

 

Suntem în plină pandemie cu un virus nou,necunoscut,cu consecinţe dramatice asupra tuturor oamenilor şi de o amploare şi durata ce nu sunt predictibile în acest  moment. Efectele economice,prin afectarea globală, sunt devastatoare şi fără precedent în istoria omenirii. Probabil Dumnezeu vrea să ne arate  ca pe cât suntem devanitoşi,răi,intoleranţi şi trufaşi pe atât suntem de neinsemnaţi în faţa Naturii şi a Divinităţii care a creat-o.

Suntem la începutul Săptămânii Mari, Săptămâna Patimilor lui Isus, care s-a jertfit pentru iertarea păcatelor noastre, care s-a jertfit pe cruce pentru triumful Iubirii de oameni,pentru a ne da şansa să ne întoarcem la calea dreptăţii, smereniei şi bunului simţ.

Eclesiastul 12:14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

 Matei 16:27. Căci Fiul Omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

Dar sa revenim la cele pământeşti:

Dumneavoastră, d-le dr. Alexandru Brezoescu, prin funcţia pe care o detineti, precum şi vârsta, care presupune o experienţă, practic de neegalat în întreg Colegiul Naţional, trebuie, ar trebui să cunoaşteţi şi să fiţi promotorul şi garantul respectării întocmai, a tuturor legilor, fie legate strict de profesia noastră, fie generale dar care le influenţează direct şi decisiv pe primele,fără să le încălcaţi.

Prin prezenta, Biroul Executiv Teritorial Timiș al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, Colegiu cu personalitate juridică proprie şi identificat fiscal 17094018,conform Legii 95/2006, art.521(2) privind autonomia juridică, financiară şi funcţională a unui colegiu teritorial , cu sediul in Timișoara,str.Iancu Văcărescu nr.23,cab 6,a luat spre ştiinţă de adresa nr.1108/10.04.2020 trimisă către departamentul secretariat a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, direct doamnelor secretare, prin care sub semnătura dumneavoastră solicitaţi ca în termen de 48 de ore să fie predate toate documentele adresate Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș având ca obiect înscrierea în colegiul teritorial, avizarea certificatelor de membru, statusul profesional curent, transferuri, eliberarea de adeverințe, plata cotizaţiilor, precum și orice alte documente curente ce trebuiau rezolvate cu celeritate.

Suntem nevoiți să vă reamintim că:

1.  Personalul angajat la secretariatul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș nu are atribuții de coordonare şi conducere în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, la fel cum în fișa postului nu există nici o relație de subordonare faţă de dumneavoastră ca şi secretar general Colegiului Medicilor Stomatologi din România sau faţă de Colegiul Medicilor Stomatologi din România și nu există nici o obligație față de dumneavoastră personal

Contractul de muncă al personalului angajat este semnat cu Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș prin reprezentantul său legal. Nu sunteti dumneavoastră acela.

Considerăm că vă depaşiţi competenţele şi instigaţi la încălcarea legii.

2. Vă reamintim că în  data de 06.03.2020 v-aţi prezentat la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș împreună cu alţi 2 membrii ai Biroului Executiv Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România  anume, prof.dr.Radu Septimiu Câmpian,dr.Mia Oltean,având drept scop identificarea tuturor conturilor bancare şi a dispoziţiilor bănești de orice natură ale Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș şi transferul acestora, inclusive drept unic de semnatură în bancă către d-na dr.Mia Oltean,toate acestea în baza deciziei nr.9/ 3BExN/2020 sub semnătura d-nei președinte dr.Ecaterina Ionescu.

Vă intereseză banii Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş. Nici o şansă!

Doar o instanţă de judecată poate ,prin sentinţa definitivă şi irevocabilă să imobilizeze aceste disponibilităţi băneşti.  Şi atât.

3. Încă o dată specificăm faptul că: în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș  există o structură de conducere aleasă şi reconfirmată de Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș din 16.12.2019 dar care nu este recunoscută de d-na președinta Ionescu tocmai pentru că Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș a dezvăluit încălcările repetate ale legii de către conducerea națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România. În judeţul Timiş alegerile pentru structura de conducere s-au desfășurat corect şi legal.

Menționăm că dacă conducerea judeţul Timiş nu este recunoscută atunci nici alegerile la nivel național nu se puteau încheia,legea stipulând clar că doar după validarea conducerilor alese la nivel teritorial se poate valida conducerea națională.  În acest caz înseamnă că nici conducerea națională nu este legală!

4. În această perioadă dificilă Colegiul Medicilor Stomatologi  Timiș a colaborat cu structurile administrative locale şi naționale pentru a organiza cât mai eficient activitatea stomatogica de urgentţă în judeţul  Timiș. Grupul local de coordonare pentru prevenire şi împiedicarea  răspândirii infecţiei cu coronavirus Sars Cov-2 al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș a lucrat,a avut ieşiri în presă, la TVR si Radio,a fost pe teren, a fost la sediu, zilnic. Am vorbit cu colegii,le-am trimis informările legate de protecţia socială şi cerinţe pentru a putea efectua tratamente de urgenţă iar pe dumneavoastră nu v-am văzut pe aici sau pe cineva care se erijeaza în nu stiu ce…..

Cu toate ca este un proverb românesc care spune”după război mulţi viteji se arată” ,nu vă recomand asta. Face rau la sănătate!

Prin decizii considerate de noi ilegale, BEX Național și Consiliul Național s-au erijat în conducători al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș . Vă rog sa spuneţi membrilor Colegiului nostru ce  şi cum aţi coordonat? Ce îndrumări aţi făcut în afara de boicotarea şi sabotarea  județului Timiș ?

Secretariatul condus de dumneavoastră a trimis informații trunchiate către Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş şi multe din informările trimise de secretariatul Colegiului naţional către Colegiile teritoriale nu au ca adresant judeţul Timiş. Este adevărat că aţi făcut recomandări legate de achiziţia de echipamente de protecţie, de la o singură firmă? Nu trebuie să recunoasteţi,am găsit datele în spaţiul virtual…însoţite de comentariile în derâdere ale medicilor stomatologi.Vi le-am trimis.

5. Legea 95/2006 prevede că  ședințele  Consiliului Național se ţin 1 la 3 luni de zile și doar în situaţii excepţionale se mai pot convoca altele. Au fost convocate 6 şedinţe, în care s-au luat decizii  din care unele au fost  abrogate,fie pentru faptul că veneau în condradicţie cu Ordonanţa militară nr. 2/21.03.2020, fie depăşeau competenţele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, fie că produceau confuzie în teritoriu.

Cuantumul indemnizației de şedinţă pentru un membru a Biroului Executiv Național şi cuantumul pentru reprezentantul Colegiului teritorial în Consiliul Național nu îl cunoaştem deşi aceste sume ar trebui să fie transparente şi cunoscute de către toţi membrii. (sumele vehiculate „pe surse” nu sunt mici)

În momentul în care s-a constituit la nivelul fiecărui Colegiu teritorial un Grup de lucru pentru prevenirea şi limitarea epidemiei de Coronavirus nu credem că se justificau aceste numeroase întruniri ale Consiliului Naţional, fiind suficiente şedinţele Biroului Executiv Naţional. Au fost generate astfel cheltuieli, care în opinia noastră sunt doar un mod de a se obține suplimentar bani în această perioadă de criză, mod cu siguranţă lipsit de etică. Unde este solidaritatea cu colegii care nu pot presta nici un fel de activitate şi au copii, cheltuieli de zi cu zi legate de hrană,utilităţi, etc.?! Menționăm că deşi au fost întâlniri zilnice ale Grupului local Timiş, pentru îndrumarea şi coordonarea serviciului de urgenţe stomatologice, nimeni din conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș nu a solicitat şi primit vreo indemnizaţie de şedinţă.

6.Redăm textual, afirmația președintei prof. dr. Ionescu Ecaterina în şedinta Consiliului Național din data de 13.04.2019, pe care o avem şi sub  forma audio, cu privire la Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş: „nu sunteti enclavă de sine stătătoare și dacă vreți,separati-vă de Colegiul Medicilor Stomatologi din această țară,pe linie legală,și atunci fiecare stie ce are de făcut „.

La toate şedinţele Consiliului Naţional în care s-au luat decizii şi sancţiuni,inclusiv dizolvarea Consiliului judeţean al Colegiului Medicilor Stomatologi  Timiş, nu a fost prezent nici un reprezentant al judeţului şi nici reprezentantul Ministerului Sănătăţii,invitarea şi accesul fiind blocate de BEx N al Colegiului Medicilor Stomatologi din România!!! Menţionăm că toate aceste decizii sunt contestate în instanţă,procesele fiind pe rol.

Ţinând cont de recomandarea doamnei Presedinte Ecaterina Ionescu şi ca urmare  a acțiunilor sistematice de boicotare şi discriminare a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș de către conducerea națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România înseamnă că ar trebui să căutăm o soluție de separare/ regionalizare a colegiilor teritoriale față de conducerea națională.

În concluzie vă rugăm să încetaţi orice acţiune de abuz, hărţuire şi încălcare a legii vis a vis de Colegiului Medicilor Stomatologi Timis.

Vă informăm că Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș a cerut garanţia şi protecţia Ministerului Sănătăţii faţă de acţiunile dumneavoastră şi ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Şi revenind la Săptămâna Mare, vă dorim multă sănătate, dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră, ne rugăm ca  urgia trimisă de Dumnezeu să vă ocolească, iar Mântuitorul să vă aducă Lumina Învierii în minte, în suflet, către dreptate şi adevăr!